Les Falles evolucionen… ¿positivament?

© La Plataforma, 2012

En est articul no pretenc analisar l’evolucio historica de les falles, sino mes be, centrar-me en els canvis que durant els ultims anys s’estan produïnt, i que, molt provablement, continuen durant uns quants anys mes.

Vaig a començar centrant-me en un dels detalls mes importants d’esta festa: El Monument faller.

Afortunadament en la ciutat,  sobretot en la seccio especial, trobem monuments treballats minuciosament en grans pressuposts darrere; pero si mirem mes cap avall, observarém com les comissions falleres estan destinant cada dia manco diners al monument, i per contra, aumentant l’inversio en el casal, la festa, o llogant una carpa que ocupe mig carrer (quan mes gran, millor), deixant el monument de la ma de Deu. Llogicament, aço comporta una mala evolucio de la festa, puix obliden el verdader significat de les falles, donant una unica image de festa, i no cultural, com deuria ser.

Si ademes mos pararem a analisar el mensage que deu transmetre el monument, deixariem de viure les falles, i mos dedicariem a eixir de discomobil per les nits. Moltes comissions han oblidat que son valencians, i que les falles son la maxima representacio d’esta nacionalitat, la nostra idiosincrasia… cultura marcada centenariament per l’humor, i la sorna en la seua critica social. Cada dia hi han mes falles “boniques i ben fetes”, dignes d’un gran artiste, pero molt pobres en agudea i ingeni.

© La Plataforma, 2012

Per atra banda podriem analisar els llibrets i l’explicacio de la falla. A on afortunadament, encara queden falles que escriuen en valencià autentic, i es dediquen a la promocio de la nostra llengua valenciana. Prova d’aço son els mes de 280 llibrets presentats al concurs que organisa tots els anys Lo Rat Penat. Aixina i tot, son molts els que van optant per escriure l’explicacio en català, o lo que es igual o pijor, en castellà.

I desgraciadament en els pobles, els llibres han passat de ser una ferramenta divertida i cultural, a ser una font d’ingressos en publicitat local. De fet, hi han llibrets que de 48 pagines, 32 son publicitat… una llastima.

Per ultim, i en pro del mon faller, hem de felicitar-los per l’evolucio positiva que si que han fet cap al mon d’internet. Les comissions falleres s’han actualisat, i ara ya conten, no soles en pagina web, sino en twitter i facebook, a on mos conten en primera persona, i en temps real, lo que està passant en eixa falla. Una passada.

Esperem que esta festa no decaiga mai, i algun dia recupere el seu orige.

Autors

Related posts

2 comentaris

  1. Paco Bou said:

    Lo unic que ya no m’agrá de les falles y fogueres, es que s’han tirat de cap a gastar el suro blanc per a fer els ninots, y el cartó y el paper ya casi no el gasten. Ara quant li boten foc a una falla lo que fa es derretirse no cremarse.

  2. miquel guallart said:

    Caldria que les falles es plantejaren la utilisacio d’atres materials manco toxics i contaminants que el suro blanc perque no es agradable vore tota ixa fumaguera negra que allibera cafís de CO2 a l’atmosfera i que acaba dins del nostre organisme al respirar-ho i fa que piquen els ulls plenant la ciutat de pudor

*

Top