El gravissim problema en l’I+D+i valenciana

Processor_CPU_Motherboard_Blue_Circuits_Circuit_Board_computer_1920x1080
Joan Carles Puchalt

J.C. Puchalt

Els paisos mes industrialisats, els mes rics del planeta, tenen una alta inversio i produccio en I+D+i. Este sector productiu i economic es directament responsable del progres, l’evolucio, la creacio cultural, l’estabilitat economica… En l’ambit cultural son centenars els anglicismes que s’estan introduint en totes les llengües de la Terra gracies a dur l’alvantage. En l’ambit economic son millons els que s’enduen les empreses dedicades a alta tecnologia, ya que els seus productes son unics. En el tema de progres son millons de vides les que se salven gracies als medicaments, electromedicina, biomecanica… En l’amit productiu son capaços de reduir temps de produccio, aumentar el seu volum, reduir costs… en definitiva, altament competitius i dificilment alcançables.

¿Perqué se mos reduixen els salaris? U dels motius… perque el PP-CV i Madrit no han fet grans apostes per l’I+D+i,KUKA_Industrial_Robots_IR (1) Valencia nomes te un 1,01% del seu PIB en inversio front al 3,37% de Suecia,  i ara els nostres productes son els de sempre i mes cars. Que alguns productes siguen els mateixos no te perque ser mal -tot lo contrari-, ya que alguns productes son imprescindibles per a la vida, com l’alimentacio. Lo que sí que es un problema es el de no dispondre d’atres tecnologuies vanguardistes tant per a la venda com per a la fabricacio d’atres productes de consum. Al tindre una industria obsoleta hem deixat de ser competitius i al fer-ho hem eixit del mercat. Els anys que se necessiten per a actualisar l’industria son tants, que per aixo casi l’unica opcio que diuen que nos queda es la de reduir costs per mig de la reduccio salarial.

Una empresa de grans ingresos se transforma en repartidora de riquea, quan gran part d’eixos ingresos van destinats a la contractacio de treballadors qui produixquen i creen idees. Per desgracia segons l’ultima enquesta realisada pel Govern Valencià, no figura en cap llista la preocupacio o la necessitat entre els enquestats de promoure’s este sector. Hem de fer una ferma reflexio tots i cadascun de mosatros, en la que es plantegem profundament que lo que realment te valor i proporciona riquea no es allo que se pot comprar o vendre, sino que es allo que mos ompli espiritual i culturalment, per que d’eixa plenitut ixen les idees. Creure de nou en la força de la nostra cultura, llengua, ciencia… es vital per al nostre desenroll.

Sistema de reconeixement facial de NEC

Autors
Etiquetes , , ,

Related posts

*

Top