Llinea 2 de Metro Valencia, en via morta

valencia-map

Jaume Hurtado

LA RET DE METRO, EN STAND BY

La Llinea 2 del metro de Valencia està completament paralisada des de 2011. Esta obra tan important per a la ciutat i l’area metropolitana de Valencia hauria de movilisar viagers des de Tavernes Blanques fins a Nazaret, passant pel Pont de Fusta, el Mercat Central, IVAM, C.C El Saler, Oceanografic o l´Estacio del Nort, donant servici a 175.000 viagers (mes persones que Logroño o Albacete, per eixemple).

Les obres sense acabar donen una impressio llamentable en el seu trayecte en superficie (com el tramvia d’una ciutat fantasma), i estan complement sumergides baix el nivel freatic en el tram en subterraneu.

PER ACABAR-LA UNICAMENT FALTEN 200 MILLONS D´EUROS

Despuix d´invertir recursos per valor de 400 millons d’euros,  en este moment totalment perduts i desaprofitats, encara queden 200 millons d’euros per a acabar les obres i ficar en servici la llinea.

Considerant que el presupost de la Generalitat Valenciana per a 2014, es superior a 15.000 millons d’euros, i que l´obra es podria finalisar en 20 mesos, l´inversio unicament supondria un 0’6% del presupost anual de la Generalitat.

valencia-mapPARALISACIO DE L’OBRA PUBLICA EN TOTA L´AUTONOMIA VALENCIANA

El cas de la llinea 2 del Metro Valencia, no es l’unic cas d’obra congelada en l´autonomia valenciana. Unes atres obres paralisades o sense proyectar serien (sense voler ser exhaustiu): El Parc Central, la llinea 2 del Tram de Castello, conexio a la ret TAV i l’Estacio AVE en Elig, autovia A33 en el seu pas per la Font de la Figuera, acces nort al Port de Valencia, corredor mediterraneu, aeroport de Castello, conexio per ferrocarril en Arago i el Cantabric i pas a França per Canfranc,…

El cas valencià es simplement, una vergonya. Ademes de la manca d’inversio de la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Foment deixa sense inversio en noves infraestructures any darrere d’any, mentres que el ritme d’inversio s’accelera en Galicia, Madrit, Andalusia i Catalunya

I MENTRES TANT… ¿QUÉ S’ESTÀ FENT EN EL MON?

Per a entendre lo que està passant en Valencia, en general, i en el cas de Metro Valencia en particular, es important viajar un moment, i coneixer que s’està fent pel mon, i vore si la política de la Generalitat Valenciana està dins de les tendencies mundials d’inversions en Metro Urbà.

Si anem a països en renta per capita inferior a l´espanyola, vorem com s’està fent un esforç molt important en la majoria de les nacions llatino-americanes. Aixina en Colombia s’està invertint millons en la construccio del Metro de Bogotà.  Panamà acaba d’inaugurar la llinea 1, en 1800 millons de dollars d’inversio, i en decembre de 2014 comencen a construir la Llinea 2. Lima espera acabar la Llinea 2 en una inversio de 4500 millons de dolars, Santiago de Chile va a per la llinea 3 i 6 movilisant 2700 millons de dolars en 5 anys. En Ecuador, Quito tambe vol modernisar-se en la seua primera llinea de Metro, i inclus la ciutat de Cuenca (Ecuador) està en mig de la construccio d’un modern tramvia, financiat per la Republica Francesa.

En Europa, Amsterdam tambe aposta pel metro. Londres està planificant la millora dels trens de rodalies, i França continua implantant tramvies i Trolebusos en totes les ciutats de mes de 200.000 habitants.

I si volem inversio i un pla ambicios per a transformar el transport d’una ciutat, simplement hem de pensar en Mig Orient. Aixina Riyadh o Doha estan fent una inversio de 20 billions de dolars per a fer una mega ret de metro. Tot pagat pels jeques per a que els subdits fruïxquen.

¿QUÉ NOS ESPERA?

Mentres els valencians no sigam els que marquem l’agenda politica valenciana, sense ingerencies del Govern Central, no podrem viure en llibertat decidint lo que es millor per a nosatros.

Sera difícil que este canvi es produixca si els propis valencians no sabem quín es el nostre potencial com a nacio, ni quín es el nostre lloc en el panorama europeu i internacional.

Si continuem en la llinea d’esperar que des de fora nos resolguen els problemes, cada dia serem mes ningunejats, tindrem un Consell mes inoperant, i la Conselleria d´Infraestructures tindra menos recursos per a invertir que mai.

*

Top