La AVL, Galileu i l’Inquisicio

inquisition_fragment1

Josep Peiró i Bertomeu

En la web valenciaplaza.com el 5 de setembre una noticia sobre la AVL conté la següent afirmacio: “Son varios los académicos que usan la comparación con Galileo Galilei […]. “No nos pueden obligar a decir que la Tierra es plana”, señalaba uno de los consultados” (1).

Se podia esperar casi tot d’estes persones, pero que s’atrevixquen a comparar-se en Galileu ya es mes de lo que qualsevol persona en un minim de coneiximent de l’Historia pot soportar.

Fabra-Ferrer-JOSE-SOLER-ACN_ARAIMA20140203_0152_5En el sigle XVII la constitucio del mon estava establida per l’inqüestionable Filosofia Natural aristotelica recolzada per l’encara mes inqüestionable Teologia, que dictaminaven que la Terra era el centre de l’Univers (per cert, des de l’epoca d’Aristotil ningu que tinguera un poc de formacio pensava que la Terra era plana). En la defensa que feu de la teoria heliocentrica, Galileu volia un debat obert, basat en les senyes obtingudes de l’observacio, lo que hui denominariem un debat cientific. Aço implicava que un simple matematic, un astonom, volia llevar als filosofs naturals i als teolecs la seua autoritat. Per supost, l’Inquisicio no podia consentir-ho, i no ho feu. El catalanisme, i en ell la AVL, ya no s’aclamen a l’autoritat de la Biblia, s’aclamen a la seua propia autoritat, la d’una “ciencia” filologica catalana fabricada a la mida del dogma de la catalanitat del valencià, i sempre han negat qualsevol possiblitat d’un debat obert, autenticament cientific, sense dogmes preestablits, perque no poden consentir que ningu amenace la seua autoritat. Ells estan en possessio de la veritat, ells neguen el debat, ells son l’Inquisicio. I se comparen en Galileu.

decapitacionQuan Galileu argumentà que el telescopi mostrava fenomens que recolzaven la teoria heliocentrica i eren inexplicables per la geocentrica, l’Inquisicio tenía una resposta facil: es el telescopi el que crea efectes estranys, en el telescopi està el defecte. Quan se diu que el sentiment pur del poble valencià respecte de lo que parla s’explica perfectament si se considera una llengua, pero no te explicacio si se considera un dialecte, l’AVL respon que es el poble valencià el que es defectuos. I se comparen en Galileu.

Galileu formulà el principi de l’inercia, segons el qual qualsevol cos en moviment conservarà el seu estat si no actua una força externa sobre ell. Fea falta ser un geni per a fer una abstraccio tan formidable, ya que tota experiencia sensible indica exactament lo contrari: tot lo que se mou acaba parant-se, per lo que per a tot lo mon era evident que els objectes tendixen al repos de forma natural. D’esta manera Galileu mostrà que no podem fiar-nos de lo “evident”, i que la ciencia ha de qüestionar-ho absolutament tot. Qualsevol sociollingüiste sap que el fet “evident” de que dos llengües siguen mutuament inteligibles (tema este tambe qüestionable) es irrellevant per a establir la demarcacio entre llengües i dialectes, que eixa distincio es molt mes complexa i comprén uns atres factors, per aixo hi ha moltes llengües que son mutuament inteligibles i son considerades independents. No obstant, en la AVL tenen per “evident” que el paregut entre el valencià i el catala els convertix automaticament en la mateixa llengua. I se comparen en Galileu.

galileoGalileu escrivi les seues idees en la maxima senzillea possible. No volia que foren enteses nomes pels experts, sino per qualsevol persona en una formacio general i en preocupacio pel tema. Es caracteristic de la ciencia el voler difondre els seus coneiximents lo maxim possible per a que la gent puga traure’n profit. En Estats Units periodicament se fan debats televisius en els que se tracta l’enfrontament -socialment polemic en aquell païs- entre l’evolucionisme i el creacionisme; i alli acodixen biolecs a explicar per enesima volta perqué el creacionisme no se pot considerar una teoria cientifica. A lo llarc de 23 anys Canal 9 emete molts debats sobre els mes diversos temes. La “ciencia” catalanista hauria d’haver promogut, exigit, que se feren debats sobre el tema de la llengua, per a desacreditar publicament als “blaveros” i traure a la gent de l’erro en el que estos ultims els feen caure. Mai se feu cap debat d’est estil; no nomes no el promogueren, sino que se negaren a acodir quan se’ls convidà. Per ad ells el populacho està per a callar i obedir, pero no es digne de que perguen el temps donant-li explicacions. (O, lo que es mes provable, sabien que acodint a un debat sobre este tema quedarien publicament desemmaixquerats). I se comparen en Galileu.

El concepte CIENCIA es massa gran per a que els capia en els seus atibacats cervells, plens de prejuïns i de dogmes, de superbia i de desprecis. Incapaços de distinguir ad estes altures l’autentica ciencia de les falsetats de les que viuen, impudicament s’atrevixen a comparar-se en Galileu.

(1) http://www.valenciaplaza.com/ver/138126/la-generalitat-contra-los-mileuristas-de-la-avl-las-razones-por-las-que-no-se-puede-tocar-el-presupuesto.html

1 comentari;

  1. Pingback: Anónimo

*

Top