Parlem de l’arros

arroz-planta
Rogle

F.B.U.

L’arròs és el fruit, en forma de gra, de la planta gramínia del mateix nom. És el cereal per excelència en Orient i constituïx un component clau en

l’alimentació de més de la mitat de la població mundial, junt al forment i la dacsa, que, dins dels cereals, són els cultius de major importància.

La seua denominació botànica és Oryza sativa. El coneiximent de l’arròs com a planta alimentícia es remonta a més de sismil anys en el sur-est asiàtic, primerament com a silvestre i més tart cultivada en China, India i Indonesia. Tres importants varietats engloben a totes les demés, que en són quantioses: Sínica (tambe nomenada japònica), Índica i Javànica. La primera es de grans curts i grossos, la segona els te allargats i estrets i la tercera es més be intermija entre l’una i l’atra.

Des d’Orient arribà a la conca mediterrànea cap a l’any 800 a.C. (Grècia el conegué en el segle IV a.C. com a conseqüència de l’invasió de la India per Aleixandre Magne). Els àraps jugaren un paper determinant en l’expansió del cultiu de l’arròs, puix ya abans del segle IV a.C. l’introduïren en Egipte i en la costa oriental de Àfrica; despuix, en els segles VIII al X, el passaren a Marroc i a la Península Ibèrica a rant de la seua invasió en el 711. Un poc més tart passaria a Itàlia. En les darreries del segle XV, en l’arribada dels europeus a Amèrica, el portaren ad aquell continent, concretament a la zona de Carolina, precisament a on hui es cultiva i comercialisa una de les varietats més apreciades i cotisades, coneguda com Arròs Carolina.

Actualment, de totes les espècies del gènero Oryza existents, únicament se’n cultiven dos: Oryza sativa i Oriza glaberrima, les quals engloben, com ya hem dit abans, entorn a sismil varietats diferents. Els arrossos de gra mig o semillarcs són els més indicats per a l’elaboració de l’arròs al forn, en caçòla o per a la paella, i també de puchero, puix que prenen molt millor els sabors de tots els atres ingredients i, a la fi, presenten una textura agradable.

*

Top