Mig Ambient articles

L'Hort de Romero

Jardins de Monforte

  ¿Sabies que l’Hort de Romero per circumstancies s’ha acabat coneixent com a Jardins de Monforte? Juli Moreno. Els Jardins de Monforte, realment l’Hort de Romero, llinage de qui els va concebre i dispondre la seua realisacio en 1859, tenen el seu orige en un hort situat extramurs de la ciutat de Valencia, propietat d’En Josep

portada_articul_dani

Sentiments cremats

Potser la gent de les grans ciutats no ho entenguen, pero per a la gent de poble, el seu entorn, els seus parages, els seus boscs… són part de la seua pròpia riquea. Si teniu el valor i el corage d’anar a un dels pobles arrasats, a un dels parages cremats, podreu comprovar l’estat d’ànim de la seua gent.

Top