Societat articles

Homenage Anfos Ramon llectura Alapont

En memoria d’Anfós Ramón

En 1952, Ferran treballava com aprenent en una imprenta, i se li va ocórrer publicar el llibret de la falleta infantil, demanant-li a Anfós que ho redactara. En llegir-lo, Josep Bea, va quedar impressionat i va aconsellar a Anfós que perserverara en l’art de la poètica perque tenia molt de talent. Seguidament, en molta emoció, Ferran Ramon va llegir uns fragments del citat llibret, entre ells unes cuartetes o “trons de bac” plens de gràcia i humor. També contà que el primer premi d’Anfós com a poeta faller fon un bescuit en pereta.

Top